Västergötlands historiepodd

#12 Forskning om folkliga uppror i Mark och Vadsbo under 1600- och 1700-talen

January 4, 2019

I en kommande studie ska historikern Sari Nauman vid Göteborgs universitet undersöka hur makthavare begränsade eller manipulerade information om lokala uppror i Västergötland. Upproren ägde rum i Marks härad 1683 och 1711 liksom i Vadsbo härad 1710. Genom att granska skriftliga källor som berör upproren kommer hon att få en bild av hittills nästan okända folkliga rörelser och hur myndigheterna lyckades lägga locket på. Sari Nauman är Västergötlands Fornminnesförenings forskningsstipendiat 2018. Hon intervjuas av Ragnar Sigsjö.